Privacyverklaring

Studio Bicker, gevestigd aan Domselaerstraat 106 1093 MA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Anne-Marie de Haan
Domselaerstraat 106
1093 MA Amsterdam
+31 6 51892854

Doel van de gegevens

Studio Bicker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Studio Bicker verstuurt nieuwsbrieven per mail. Je ontvangt een nieuwsbrief als je bij Studio Bicker een cursus hebt gevolgd, een website hebt laten maken of je hebt aangemeld via de website. De nieuwsbrieven zijn bedoeld voor het delen van kennis over WordPress en het doen van speciale aanbiedingen.

2. Contact opnemen
Neem je contact met Studio Bicker op via het contactformulier dan worden jouw naam en e-mailadres opgeslagen.

3. Aanmelden cursus
Meld je je aan voor een cursus dan worden behalve je naam en e-mailadres, ook de adresgegevens en het telefoonnummer opgeslagen. De adresgegvens zijn nodig voor het versturen van de factuur. Het telefoonnummer wordt gebruikt voor de telefonische intake die voorafgaat aan de cursus.

4. Google Analytics
Voor het meten van de statistieken, zoals aantal bezoekers, bezoekduur, best bezochte pagina’s etc. maakt Studio Bicker gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

5. Hotjar
Naast Google Analytics, maakt Studio Bicker ook gebruik van Hotjar om het website-gebruik te analyseren. Daar worden ook analytische cookies voor ingezet. Om je privacy binnen Hotjar te beschermen, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Hotjar en ingesteld dat de ingevoerde informatie in invoervelden wordt verborgen.

Studio Bicker verzamelt en verwerkt alleen persoonlijke gegevens die je zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt.

Delen van persoonsgegevens

Studio Bicker deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Studio Bicker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  • Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Je e-mailadres, voor- en achternaam (niet verplicht) worden in de abonneelijst opgeslagen in Mailchimp.
  • Siteground De website studiobicker.nl wordt gehost door Siteground.
  • Google G suite E-mails worden verstuurd via de mailserver van Google G-Suite.
  • Amazon Backups van de website worden opgeslagen op de europese servers van Amazon in Frankfurt.
  • Google Analytics Verzamelen van de statistieken van het websitebezoek.
  • Moneybird Wanneer jij een cursus of een website afneemt, dan wordt voor het opmaken van de factuur, het verzenden daarvan (zowel per post als per mail), het kunnen verwerken én het registreren van de betaling gebruik gemaakt van Moneybird.

Studio Bicker verkoopt geen persoonsgegevens aan andere partijen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Studio Bicker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteit of wettelijk verplicht is.

  • MailChimp Je kunt je uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar anne@studiobicker.nl
  • Contactformulier Ingevulde formulieren worden doorgestuurd naar het mailadres anne@studiobicker.nl. Inzendingen in de website worden automatisch verwijderd.
  • Aanmeldformulier Ingevulde formulieren worden na afloop van de cursus verwijderd
  • Moneybird Hier wordt de wettelijk bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd

 

Recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Bicker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anne@studiobicker.nl.

Klacht indienen
Studio Bicker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons